Φασόλια-Βανίλιες

Στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεβλήθη, από τις 21 Δεκεμβρίου, η αίτηση του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Γκούρας για την καταχώριση της ονομασίας «Φασόλια-Βανίλιες Φενεού» (Fasolia – Vanilies Feneou) στο κοινοτικό μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως Προστατευόμενη Γεωγραφική ένδειξη.

Επί του θέματος προηγήθηκε σχετική υπουργική απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Κουτσούκου στις 26 Νοεμβρίου, η οποία εγκρίνει την καταχώρηση της ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο και έχει αναρτηθεί εδώ:

Αριστερά κοινά φασόλια εμπορίου. Δεξιά Φασόλια Φενεού

Τα φασόλια-βανίλιες Φενεού

Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος, που υπάρχει στην περίληψη της αίτησης, τα «ΦΑΣΟΛΙΑ-ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ» είναι ξερά φασόλια διαχωρισμένα από τον λοβό, προερχόμενα από ένα τοπικό πληθυσμό της οικογένειας των ψυχανθών του είδους Phaseolus vulgaris.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά των σπερμάτων είναι το ωοειδές σχήμα τους, το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος, αφού το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται από 270g έως 280g, κατατάσσοντας το στην κατηγορία των μικρόσπερμων ποικιλιών, το λευκό χρώμα τους και ο λεπτός φλοιός τους.

Όσον αφορά τα χημικά χαρακτηριστικά τα «φασόλια – βανίλιες Φενεού» έχουν πολύ υψηλή θρεπτική αξία αφού αποτελούν άριστη πηγή πρωτεΐνης, αμύλου και σιδήρου, είναι πλούσια σε πολυακόρεστα και με χαμηλή χοληστερόλη. Ορισμένα χαρακτηριστικά στα «φασόλια – βανίλιες Φενεού» έχουν τιμές ευνοϊκότερες από τα άλλα παρόμοια που υπάρχουν στην αγορά όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΦΑΣΟΛΙΑ   ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ

ΦΑΣΟΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (του είδους Phaseolys vulgaris)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

27,9-29,9% w/w

13,2% w/w

πλουσιότερο σε διαιτητικές ίνες έως 54,4%

2

ΛΙΠΑΡΑ

1,7-1,9% w/w

2-2,5% w/w

Χαμηλότερο σε λιπαρά έως 10%

3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ

225-233 kcal/100g

296 kcal/100g

πιο χαμηλοθερμιδικό

955-963 kj/100g

 1.236 kj/100g

4

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

2.970-2.988mg/kg

1.312 mg/kg

πλουσιότερο σε ασβέστιο έως 56%

5

ΝΑΤΡΙΟ

97,1-98,1 mg/kg

354 mg/kg

μικρότερη περιεκτικότητα σε αλάτι

6

ΤΕΦΡΑ

3,9 – 4,1 % w/w

4,4 % w/w

Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε τέφρα

Το προϊόν με την ονομασία «Φασόλια–βανίλιες Φενεού» παρουσιάζει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλα φασόλια και το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό στους καταναλωτές, χάρη στην γλυκιά γεύση του, στην ικανότητα του να βράζει γρήγορα και να λαμβάνονται μετά το βρασμό σπέρματα ακέραια και πλήρη με μαλακή σάρκα χωρίς να διαχωρίζονται από τον φλοιό.

Η περιοχή παραγωγής

Ως οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή παραγωγής του φασολιού με την ονομασία «Φασόλια – βανίλιες Φενεού» ορίζεται ολόκληρος ο Δήμος Φενεού, ο οποίος ανήκει στο νομό Κορινθίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η περιοχή του Φενεού στην οποία καλλιεργείται το φασόλι αποτελεί μία κλειστή πεδιάδα, συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης 47,1 χιλιάδων στρεμμάτων, που προστατεύεται από τους ορεινούς όγκους Χελμού–Ντουρντουβάνας, Κυλλήνης, Ολίγυρτου–Σαϊτά. Το σύστημα της κλειστής λεκάνης του Φενεού (τεχνητή λίμνη) αποτελεί σημαντική ιδιαιτερότητα της Πελοποννήσου και περιβάλλεται από δασική έκταση ελάτης και πεύκου μέχρι την λίμνη. Το ιδιαίτερο και μοναδικό αυτό περιβάλλον της μεγάλης δασοκάλυψης των ορεινών όγκων που περικλείουν το Φενεάτικο οροπέδιο σε συνδυασμό με την ύπαρξη της Τεχνητής Λίμνης Δόξας συμβάλλει στην δημιουργία ενός ιδανικού τοπικού κλίματος της περιοχής κατάλληλου για την παραγωγή άριστου προϊόντος.

Η έκταση που καταλαμβάνουν τα «Φασόλια – βανίλιες Φενεού» εντός της γεωγραφικής περιοχής καλλιέργειας του Δήμου Φενεού, ανέρχεται σήμερα σε 2.500 στρέμματα περίπου με 172 καλλιεργητές φασολιών και με 500 τόνους περίπου ετησίως.

Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα τηρείται Μητρώο καλλιεργητών του «φασολιού – βανίλια Φενεού» με πληροφορίες σχετικά με τον καλλιεργητή (κωδικός καλλιεργητή), τον αγρό καλλιέργειας (κωδικός αγροτεμαχίου), την έκταση, την τοποθεσία και το έτος σποράς. Η τήρηση του Μητρώου γίνεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου, με πληροφορίες που δίνονται από τον Τοπικό Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Γκούρας.

Η ενημέρωση του Μητρώου γίνεται κάθε χρόνο έτσι ώστε οι πληροφορίες να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της παραγωγής του φασολιού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας διακίνησης ανά καλλιεργητική περίοδο.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για τη συγκομιδή του προϊόντος. Στις συσκευασίες διακίνησης του φασολιού επικολλάται ετικέτα στην οποία αναγράφονται πληροφορίες, όπως ο κωδικός και το όνομα παραγωγού, ο κωδικός αγροτεμαχίου, μέσω των οποίων είναι δυνατή η αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος.

Η εμπορία του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιείται με:

 • Απευθείας διάθεση του προϊόντος στην αγορά από τον ίδιο τον παραγωγό. Σ’ αυτή την περίπτωση ο παραγωγός διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτει η προέλευση του φασολιού από αγροτεμάχια που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο.
 • Πώληση σε επιχειρήσεις τυποποίησης – διακίνησης, χονδρέμπορους, καταστήματα τροφίμων κ.ά. Σ’ αυτή την περίπτωση, τόσο οι προμηθευτές όσο και οι αποδέκτες του προϊόντος διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η αγοροπωλησία συγκεκριμένης ποσότητας φασολιών, η οποία προέρχεται από αγροτεμάχια που αναγράφονται στο Μητρώο.

Η μέθοδος παραγωγής

Κατεργασία του εδάφους: γίνεται με μηχανικά μέσα και ακολουθείται ο τρόπος προετοιμασίας των ανοιξιάτικων καλλιεργειών: φθινοπωρινό όργωμα, καταπολέμηση των ζιζανίων την άνοιξη με ελαφριές καλλιεργητικές εργασίες, ψιλοχωμάτισμα του εδάφους πριν από τη σπορά.

Λίπανση του εδάφους: γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας του φασολιού (π.χ. μετά από ανάλυση εδάφους). Χορηγούνται συνήθως 2 έως 6 Kg αζώτου ανά στρέμμα και 6 έως 9 Kg Ρ2Ο5 ανά στρέμμα. Καλιούχος λίπανση δεν συνιστάται. Κάλιο προστίθεται μόνο στα εδάφη που δεν έχουν το στοιχείο αυτό. Η λίπανση είναι βασική. Το λίπασμα είτε διασκορπίζεται σε όλη την επιφάνεια του εδάφους πριν από τη σπορά και ενσωματώνεται με την τελευταία καλλιεργητική εργασία είτε τοποθετείται γραμμικά στο αυλάκι σποράς πριν από τη σπορά, όταν αυτή γίνεται με το χέρι ή συγχρόνως με τη σπορά όταν αυτή γίνεται με μηχανές.

Σπορά: Τα φασόλια στην περιοχή του Φενεού σπέρνονται την άνοιξη, συνήθως μέσα – τέλος Απριλίου, όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι πάνω από 12ο C για ικανοποιητικό και γρήγορο φύτρωμα. Η σπορά γίνεται σε γραμμές με τοποθέτηση του σπόρου επί της γραμμής: α) συνεχόμενα ή β) κατά θέσεις. Οι αποστάσεις σποράς μεταξύ των γραμμών είναι περίπου 60 cm και η ποσότητα σπόρου 7 – 9 Kg/στρέμμα.

Άρδευση: Το φασόλι ως φυτό επιπολαιόριζο, είναι απαιτητικό σε νερό. Γι’ αυτό στην καλλιέργεια φασολιού γίνονται συχνά ποτίσματα με μικρή ποσότητα νερού στο καθένα. Τα ποτίσματα γίνονται με καταιονισμό (τεχνητή βροχή) ή με αυλάκια.

Καταπολέμηση ζιζανίων: Η αντιμετώπιση των ζιζανίων είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών, ειδικότερα όμως στα πρώτα στάδια, αφού το φασόλι παρουσιάζει μικρή ανταγωνιστική ικανότητα ως προς τα ζιζάνια. Τα μέτρα που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί του Φενεού για την αντιμετώπιση των ζιζανίων είναι κυρίως σκαλίσματα μηχανικά ή με το χέρι, (ξεβοτάνισμα). Η εφαρμογή χημικής ζιζανιοκτονίας γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενώ γενικά αποφεύγεται από την πλειοψηφία των παραγωγών της περιοχής.

Φυτοπροστασία: Η αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών στον αγρό ή στην αποθήκη, στηρίζεται κυρίως σε προληπτικά μέτρα, όπως η αμειψισπορά, η κατεργασία του εδάφους, η χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου, η καταστροφή των φυτικών υπολειμμάτων, η έγκυρη διάγνωση της προσβολής, η απομάκρυνση των εστιών μόλυνσης κ.τ.λ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται χημική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, ακολουθώντας πιστά τις συνιστώμενες δοσολογίες.

Συγκομιδή – Ξήρανση: Η συγκομιδή πραγματοποιείται τον Οκτώβριο κάθε έτους, όταν οι λοβοί αποκτήσουν το χαρακτηριστικό καστανοκίτρινο χρωματισμό, πριν ξηραθούν τελείως, τις πρωινές ώρες για να αποφεύγεται το άνοιγμα των λοβών και το τίναγμα των σπόρων. Τα φυτά κόβονται στη βάση τους ή ξεριζώνονται, συγκεντρώνονται σε σωρούς όπου παραμένουν στον ήλιο μέχρι να ξηραθούν τόσο ώστε οι λοβοί να αποχωρίζονται εύκολα από τους σπόρους και στη συνέχεια γίνεται αλωνισμός με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά.

Καθαρισμός: παραδοσιακά γίνεται αποκλειστικά με το χέρι από τους ίδιους τους παραγωγούς, σε ότι αφορά την απομάκρυνση ξένων υλών, σπασμένων και προσβεβλημένων ή και ξένων προς την ποικιλία σπόρων.

Η ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Το έδαφος χαρακτηρίζεται βαθύ και παραγωγικό, είναι κατά το πλείστον αργιλοαμμώδες μέχρι αμμοαργιλλώδες με υψηλή υδατοϊκανότητα. Επίσης, είναι  εφοδιασμένο σε ασβέστιο και φώσφορο ενώ η περιεκτικότητα σε κάλιο και μαγνήσιο είναι χαμηλή. Στην πλειονότητα τους τα εδάφη είναι ελαφρώς όξινα (ph<7). Τα εδάφη, που καλλιεργείται το φασόλι με την ονομασία «φασόλια – βανίλιες Φενεού», αποτελούν τον πυθμένα της παλιάς φυσικής λίμνης Δόξας που υπήρχε στην περιοχή, με αποτέλεσμα, να διατηρούν την σχετική υγρασία τους. Οι παραπάνω εδαφικοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί για την καλλιέργεια του προϊόντος με την ονομασία «Φασόλια – βανίλιες Φενεού».

Σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής το κλίμα χαρακτηρίζεται γενικά ως ηπειρωτικό με ψυχρούς χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. Λόγω όμως της μεγάλης δασοκάλυψης των ορεινών όγκων που περικλείουν το Φενεάτικο οροπέδιο το κλίμα καθίσταται ηπιότερο με περισσότερο υγρούς χειμώνες και δροσερότερα καλοκαίρια. Η μέση μηνιαία μέγιστη θερμοκρασία είναι 28,8ο C, η μέση μηνιαία ελάχιστη είναι 0,6ο C και η μέση ετήσια είναι 12,8ο C.

Η ύπαρξη της λίμνης Δόξας συμβάλλει ακόμη στη διαμόρφωση ήπιου ανοιξιάτικου κλίματος. Τα ποσοστά βροχοπτώσεων στην διάρκεια του έτους ανέρχονται στα 600 χιλιοστά. Έτσι ο συνδυασμός άριστης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας της περιοχής συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών του υδρόφιλου φυτού του φασολιού.

Ο παράγοντας που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Φενεού και συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή άριστης ποιότητας του προϊόντος και στη φήμη του εκτός των ορίων του νομού είναι ο ανθρώπινος. Η καλλιεργητική τεχνική που εφαρμόζουν οι παραγωγοί του Φενεού στηρίζεται στην μακροχρόνια πείρα αλλά και στην παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και συνίσταται σε εργασίες με τα χέρια, από τη σπορά μέχρι την ξήρανση και τον καθαρισμό, ελάχιστη χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων και αποκλειστικά επιλογή, από τους ίδιους τους γεωργούς, σπόρων του «Φασολιού – Βανίλια Φενεού» για τη σπορά της επόμενης χρονιάς με σκοπό την διαφύλαξη της καθαρότητάς του φυτικού υλικού.

Η ιδιαιτερότητα του προϊόντος

Τα «Φασόλια – βανίλιες Φενεού» καλλιεργούνται συστηματικά στην περιοχή του Φενεού από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η μακροχρόνια καλλιέργεια του προϊόντος οφείλεται στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν, όπως είναι το πολύ μικρό μέγεθος, το κάτασπρο χρώμα, η καλή εμφάνιση, το ωοειδές σχήμα αντί του νεφροειδούς σχήματος των περισσοτέρων παρόμοιων φασολιών, ο λεπτός φλοιός που βοηθά στον καλύτερο και γρηγορότερο βρασμό του προϊόντος, η γλυκιά γεύση του και η υψηλή θρεπτική του αξία.

Το τοπικό όνομα «ΒΑΝΙΛΙΑ» δόθηκε από τους ίδιους τους καλλιεργητές για να τονίσουν το κάτασπρο χρώμα και την ιδιαίτερα γλυκιά γεύση του προϊόντος που μοιάζει σαν την βανίλια. Τα ιδιαίτερα αυτά ποιοτικά χαρακτηριστικά του το διαφοροποιούν από άλλα φασόλια και το καθιστούν περιζήτητο στην αγορά.

Ποιότητα και γεωγραφική περιοχή

Τα χαρακτηριστικά των φασολιών με την ονομασία «Φασόλια – βανίλιες Φενεού» συνδέονται με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής και με το φυτικό υλικό που είναι προσαρμοσμένο στο περιβάλλον.

Τα «Φασόλια – βανίλιες Φενεού» παρουσιάζουν άριστη προσαρμογή στο ηπειρωτικό κλίμα της περιοχής και στο εδαφολογικό υπόβαθρό της, παράγοντες που είναι ευνοϊκοί για την καλλιέργεια των εν λόγω φασολιών. Τα μέσης σύστασης ελαφρώς όξινα εδάφη με ικανοποιητικό βαθμό στράγγισης σε συνδυασμό με τους σχετικά ήπιους υγρούς χειμώνες και τα δροσερά καλοκαίρια επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα του προϊόντος και επιτρέπουν την παραγωγή στιλπνού σπόρου με λεπτό φλοιό και τρυφερή σάρκα. Οι συνθήκες αυτές προσδίδουν στα φασόλια υψηλή ικανότητα απορρόφησης του νερού, χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα και καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά όπως  η ιδιαίτερη γλυκιά γεύση και η καλή βραστικότητά τους.

Επιπρόσθετα, το ιδιαίτερο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τους ορεινούς όγκους που προστατεύουν την πεδιάδα του Φενεού από τους ισχυρούς ανέμους και την ύπαρξη της Τεχνητής Λίμνης Δόξας με την περιβάλλουσα δασική έκταση ελάτης και πεύκου, που φτάνει μέχρι τη λίμνη συμβάλλει καθοριστικά στην δημιουργία ιδιαίτερα ιδανικών συνθηκών και στην διαφοροποίηση του τοπικού προϊόντος από ανάλογα φασόλια άλλων περιοχών.

Οι τοπικές καλλιεργητικές πρακτικές, που εφαρμόζουν οι αγρότες της περιοχής, 100 και πλέον χρόνια, σε συνδυασμό με τα εδαφοκλιματικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της περιοχής συμβάλλουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Οι καλλιεργητικές τεχνικές των φασολοκαλλιεργητών παραμένουν οι ίδιες με εκείνες που εφάρμοζαν οι πρόγονοι τους αφού οι περισσότερες εργασίες όπως τα σκαλίσματα, η συγκομιδή, η διαλογή και η συσκευασία γίνονται μέχρι σήμερα με τα χέρια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός προϊόντος με καλή εμφάνιση, ομοιόμορφο σχήμα απαλλαγμένο από ξένα συστατικά και σπασμένους σπόρους. Η ελαχιστοποίηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, τα οποία υποβαθμίζουν το προϊόν, καθώς επίσης και η αυστηρή επιλογή σπόρων για ιδιοπαραγωγή και για τη διαφύλαξη της καθαρότητας του τοπικού πληθυσμού του «Φασολιού – βανίλια Φενεού», δίνει ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας.

Ο στενός δεσμός μεταξύ του τοπικού προϊόντος και της οριοθετημένης περιοχής παραγωγής καθώς και η πολύ εντοπισμένη καλλιέργεια του στο οροπέδιο του Φενεού, διαπιστώνεται και από την επανειλημμένη προσπάθεια καλλιέργειας του σε άλλες γειτονικές περιοχές παραγωγής φασολιών. Η προσπάθεια αυτή όμως δεν έχει αποβεί επιτυχής καθώς η συμπεριφορά του προϊόντος όσον αφορά την ποιότητα του σπόρου (ιδιαίτερα την εμφάνιση του, την λεπτότητα του φλοιού του και την γεύση του) είναι κατά πολύ πιο υποβαθμισμένη απ’ ότι όταν καλλιεργείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης.

Η ιστορία του προϊόντος

Υπάρχουν αναφορές σε δύο βιβλία του Καθηγητή – Ακαδημαϊκού Σαρλή Βασιλείου με θέμα «Λαογραφικά Σύμμεικτα του Δήμου Φενεού Κορινθίας» «Καταγραφή 1960 – 2000» που παρουσιάζονται στοιχεία που μαρτυρούν τη σημαντικότητα της καλλιέργειας του φασολιού για την περιοχή και την φήμη τους ως τα πιο νόστιμα. Κατά τη μυθολογική παράδοση, τα όσπρια ήταν τα δώρα της θεάς Δήμητρας προς τους Φενεάτες επειδή την φιλοξένησαν στον τόπο τους, όταν εκείνη αναζητούσε την κόρη της Περσεφόνη, κλεμμένη από τον Πλούτωνα που προσπαθούσε να τη φυγαδεύσει δια μέσου των βαράθρων της λίμνης Φενεού στο βασίλειο του Κάτω Κόσμου. Επομένως κατά την ελληνική μυθολογία, πρώτοι οι Φενεάτες χρησιμοποίησαν τα όσπρια ως τροφή τους, ίσως γι’ αυτό και φημίζονται τα φενεάτικα φασόλια ως τα πιο νόστιμα. Στην ίδια πηγή τα φασόλια είναι τα όσπρια με την ευρύτερη κατανάλωση και ακολουθούν η φακή και τα ρεβίθια.

Η καλλιέργεια των φασολιών ξεκίνησε συστηματικά στα εδάφη της περιοχής από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ελευθερώθηκαν από τα νερά της λίμνης Φενεού. Η φήμη του προϊόντος και ο στενός δεσμός του με την περιοχή του Φενεού τεκμηριώνεται από τις παρακάτω αναφορές:

 • Έγγραφο του Ειρηνοδικείου Φενεού, με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1910, που αφορά την αποζημίωση παραγωγού φασολιών από κτηνοτρόφο γιατί τα ζώα του προκάλεσαν ζημιά στην εν λόγω καλλιέργεια.
 • Ερευνητική εργασία του Διδάκτορα Πάνου Δημητρίου σχετικά με την εντατική καλλιέργεια του «φασολιού – βανίλια Φενεού» στην περιοχή  την δεκαετία του 1950.
 • Λόγω της σημασίας και της διάδοσης της καλλιέργειας στην περιοχή, από το 1980, γιορτάζεται κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο (περίοδο συγκομιδής των φασολιών – Βανίλιες Φενεού), στο χωριό Στενό του Φενεού, η γιορτή της φασολάδας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τουριστικό ενδιαφέρον από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την συνεχή καλλιέργεια του «φασολιού – βανίλια Φενεού» τα έτη 1993 – 2003 υπάρχουν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.
 • Από ελέγχους που πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, στα πλαίσια των προγραμμάτων εξισωτικής Αποζημίωσης και Ενιαίας Ενίσχυσης, πιστοποιείται η μακροχρόνια παραδοσιακή καλλιέργεια του «φασολιού – βανίλια Φενεού» στη περιοχή και η παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας προϊόντος.
 • Σχετική αναφορά επισκέπτη της περιοχής που έχει συνδυασμένη την πεδιάδα του Φενεού και τα πεντανόστιμα φασόλια «Βανίλιες» με τα παιδικά του χρόνια.
 • Αναφορά σε φύλλο της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 24 Οκτωβρίου 2006 και στις 17 Νοεμβρίου του 2007 για τα φημιστά φασόλια Φενεού.
 • Σε φύλλο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» στις 16 Φεβρουαρίου 2007 και της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 4 Οκτωβρίου του 2008 γίνεται αναφορά για την παραδοσιακή φασολάδα με φασόλια από τον Φενεό.
 • Στην τηλεοπτική εκπομπή «ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ» του Ηλία Μαμαλάκη παρουσιάζεται η συνταγή «Μπούλια (Πολυσπόρι) Φενεός» με ένα από τα κύρια υλικά τα χαρακτηριστικά «άσπρα» φασόλια  – Βανίλιες Φενεού.
 • Αναφορά στα φασόλια – Βανίλιες Φενεού σε δύο τηλεοπτικές εκπομπές «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» της κρατικής τηλεόρασης τον Οκτώβριο του 2006 και 2007 καθώς και στην ΕΤ3 το Φεβρουάριο του 2009.

Η καλή φήμη του φασολιού αυτού στους καταναλωτές έχει αντίκρισμα και στους παραγωγούς, αφού πωλείται σε τιμή που μπορεί να φτάσει μέχρι και 75% ακριβότερη από την τιμή των άλλων φασολιών που δεν προστατεύονται με ονομασία προέλευσης.

Συνοψίζοντας, τα ιστορικά, τα βιβλιογραφικά δεδομένα, οι δημοσιεύσεις σε τοπικές και ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες, οι εκπομπές στα μαζικά μέσα ενημέρωσης και οι αναφορές στο διαδίκτυο, κυρίως σε θέματα γαστρονομίας, τουρισμού, στη Βικιπέδια, κ.λ.π., επιβεβαιώνουν τη φήμη του «φασολιού – βανίλια Φενεού» και η οποία οφείλεται στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.